บริษัท โสดา ธุรกิจและการบัญชี จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
วัน - เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.
: 02-5776618-19     แฟ็กส์ : 02-5777150
: sodabuss@hotmail.co.th
: sodaaccount
: www.facebook.com/soda buss