บริษัท โสดา ธุรกิจและการบัญชี จำกัด เรามีทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ และสภาวิชาชีพทางบัญชีรวมถึงทีมงานผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตมีประสบการณ์โดยตรง ในวิชาชีพบัญชีที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนนำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลาและมีข้อมูลทางบัญชี ให้ผู้ประกอบการใช้เพื่อตัดสินใจในการบริหารและการจัดทำบัญชี

วิสัยทัศน์ เรามุ่งมั่นนำเสนอบริการที่เป็นเลิศในด้านคุณภาพ เพื่อสร้างความพึ่งพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากที่สุด และนั้นคือความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ และกำลังใจในการดำเนินธุรกิจต่อไป

เราขอเสนอการบริการรับทำบัญชี ที่มีมาตรฐานพร้อมบริการท่านด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญในทุกด้านงานบัญชี ภาษีอากร และงานธุรกิจอย่างครบวงจรเพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ต้องยุ่งยากกังวลใจในเรื่องของบัญชีและภาษีอีกต่อไป

ซื่อสัตย์ - ถูกต้อง - ทันเวลา – พัฒนาอย่างต่อเนื่อง


กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม สภาวิชาชีพบัญชี กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพสามิต ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงแรงงาน